• Łatwiej przeniknąć świat niż samego siebie.
    Carl Gustav Jung: Łatwiej przeniknąć świat niż samego siebie.
  • Ludzie zdrowie mogą zyskać tylko wtedy, gdy wydobędą się z bagna codzienności.
    Carl Gustav Jung: Ludzie zdrowie mogą zyskać tylko wtedy, gdy wydobędą się z bagna codzienności.
  • Sny są kompensacją świadomej postawy człowieka.
    Carl Gustav Jung: Sny są kompensacją świadomej postawy człowieka.

dr n. hum. Magdalena Fres Organ

Ukończyłam psychologię w Uniwersytecie Śląskim (moja praca magisterska „Rola lęku w procesie twórczym” została napisana pod kierunkiem  profesora Marka Adamca) oraz Gender & Culture Studies w Central European University w Budapeszcie (Master od Arts with Merit). Interdyscyplinarny doktorat z feministycznej krytyki literackiej, psychoanalizy, psychologii i kulturoznawstwa obroniłam w Uniwersytecie Śląskim pod kierunkiem profesor Krystyny Kłosińskiej.

Uczestniczyłam w wielu kursach specjalistycznych, w kraju i za granicą. Uważam że umiejętność łączenia różnych podejść terapeutycznych tworzy wymierne rezultaty.

Obecnie jestem członkinią Polskiego Towarzystwa Psychoanalizy Jungowskiej. Zostałam zaakceptowana jako kandydatka (router) w szkoleniu analitycznym Międzynarodowego Towarzystwa Psychologii Analitycznej i przyjęta na indywidualną ścieżkę szkoleniową IAAP z siedzibą w Zurichu (Szwajcaria).

Jestem akredytowaną superwizor Izby Coachingu.

Mój gabinet psychoterapii stworzyłam z niezwykłą dbałością o nieustanną własną edukację w zakresie psychologii, analizy jungowskiej oraz kreatywności. Moi klienci zdobywają nowe umiejętności i zdolność radzenia sobie w trudnych sytuacjach w oparciu o własne doświadczenia i z poszanowaniem dotychczasowej wiedzy oraz systemu wartości.

Pracuję zgodnie z

Kodeksem Etycznym Polskiego Towarzystwa Psychoanalizy Jungowskiej.

Jestem autorką opowiadań i powieści, a także wielu artykułów naukowych i publicystycznych, także międzynarodowych.

A proficient and fluent English speaker - for English go here.