Prowadzę psychoterapię w języku polskim i angielskim. Specjalizuję się w praktyce jungowskiej i terapii długoterminowej, ale również  wykorzystuję w swojej pracy doświadczenie płynące z pracy w innych podejściach terapeutycznych.

Przyczyną zgłoszenia się na terapię jest najczęściej przeżywane cierpienie związane z doświadczanymi objawami lub powtarzającymi się problemami życiowymi. Czas trwania terapii zależy od charakteru owych objawów czy problemów i jest indywidualny dla każdej osoby. Najczęściej po około roku ich charakter zmienia się, wraz z coraz większym zrozumieniem ich znaczenia dla naszego życia oraz przyczyn ich występowania. Nawet jeżeli nadal występują, przeżywane są w inny sposób. Dlatego bardzo trudno określić, jak długo będzie trwała terapia – może trwać kilka miesięcy lub około roku w sytuacji prostej pracy objawowej, może również trwać wiele lat, gdy pacjent ma poczucie, że wzbogaca ona jego życie i otwiera go na nowe możliwości.

Zapraszam na sesje terapii w przypadku:

  • depresji,
  • wypalenia zawodowego,
  • nerwicy i dolegliwości psychosomatycznych,
  • trudnych zmian w życiu (określanych często jako "bycie na zakręcie"),
  • kryzysu wieku średniego,
  • przeżywanego stresu,
  • blokady twórczej,
  • przeżytych traum (wczesnodziecięcych, okresu dorastania i w życiu dorosłym),
  • zaburzeń odżywiania.

Depresja jest jak kobieta w czerni. Jeśli się pojawi, nie odpychaj jej. Zaproś ją, zaoferuj jej miejsce, potraktuj jak gościa i posłuchaj, co ma do powiedzenia.

Carl Gustav Jung