Katowickie Centrum Psychologii i Coachingu stworzyłam z niezwykłą dbałością o nieustanną własną edukację w zakresie psychologii, kreatywności i efektywności osobistej. Moi klienci zdobywają nowe umiejętności i zdolność radzenia sobie w trudnych sytuacjach w oparciu o własne doświadczenia i z poszanowaniem dotychczasowej wiedzy oraz systemu wartości.

Pracuję zgodnie z Kodeksem Etycznym Coacha oraz

Kodeksem Etycznym Polskiego Towarzystwa Psychologii Analitycznej.dr n. hum. Magdalena Fres Organ

Ukończyłam psychologię w Uniwersytecie Śląskim (moja praca magisterska „Rola lęku w procesie twórczym” została napisana pod kierunkiem  profesora Marka Adamca) oraz Gender & Culture Studies w Central European University w Budapeszcie (Master od Arts with Merit). Interdyscyplinarny doktorat z feministycznej krytyki literackiej, psychoanalizy, psychologii i kulturoznawstwa obroniłam w Uniwersytecie Śląskim pod kierunkiem profesor Krystyny Kłosińskiej. Obecnie jestem w trakcie kursu psychologii analitycznej i psychoterapii jungowskiej przy Polskim Towarzystwie Psychologii Analitycznej.

Jestem certyfikowaną i akredytowaną przy Izbie Coachingu life i creativity coach oraz akredytowaną superwizor Izby Coachingu.

Pracuję również jako nauczycielka akademicka w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu oraz w Akademii WSB.

Jestem psychologiem, terapeutką narracyjną, trenerką rozwoju osobistego i umiejętności miękkich oraz pisarką (o moich książkach można przeczytać tutaj).

W latach 2014-2017 pełniłam rolę dyrektora Oddziału Śląskiego Izby Coachingu.

Jestem właścicielką Katowickiego Centrum Psychologii i Coachingu, gdzie prowadzę terapię, konsultacje psychologiczne, sesje coachingu indywidualnego. Specjalizuję się w coachingu narracyjnym oraz coachingu twórczości i kreatywności.

A proficient and fluent English speaker - for English go to www.magdafres.com.