Katowickie Centrum Psychologii i Coachingu powstało w 2013 roku, by pomagać wprowadzić zmiany w życiu, rozwijać twórczy biznes, zwiększyć motywację i kreatywność.

Dla coachów, trenerów i psychologów

Dla coachów koordynujemy inicjatywy niekomercyjne:

- Klub Coacha Katowice, na licencji Grupy Active Change (koordynator: Rafał Rogowicz)

- Klub Coacha Częstochowa, na licencji Grupy Active Change (koordynator: Sylwia Dąbrowska)

- Dyskusyjny Klub Coachingu IC (koordynator: Barbara Lech)

Prowadzimy superwizje indywidualne oraz superwizje grupowe dla coachów pod auspicjami Izby Coachingu.

Tworzymy ofertę warsztatową w zakresie rozwoju i dokształcania, jak Coachingowa Grupa Realizacyjna.

Przestrzegamy standardów zawodowych i kodeksu etycznego, a nasza praca poddawana jest stałej kontroli jakości i superwizji.Informacje o naszych działaniach są dostępne w comiesięcznym newsletterze.


Profesjonalny coaching w Katowicach