Katowickie Centrum Psychologii i Coachingu powstało w 2013 roku, by pomagać wprowadzić zmiany w życiu, rozwijać twórczy biznes i karierę artystyczną, zwiększyć motywację i kreatywność.

Superwizja w coachingu, szkolenia specjalizacyjne

Dla coachów:

- prowadzę superwizje indywidualne oraz superwizje grupowe (we współpracy z Izbą Coachingu), również w ramach procesu akredytacji,
-  tworzę ofertę warsztatową w zakresie rozwoju i dokształcania, jak Coachingowa Grupa Realizacyjna, warsztaty specjalizacyjne coachingu narracyjnego  oraz coachingu twórczości.

Przestrzegam standardów zawodowych i kodeksu etycznego, a moja praca poddawana jest stałej kontroli jakości i superwizji.


Poniżej programy szkoleń specjalizacyjnych:

COACHING NARRACYJNY

16-17 czerwca 2018

Najbliższa superwizja grupowa dla coachów:
16 lutego 2018
(szczegóły poniżej lub na http://www.izbacoachingu.com/wydarzenia/superwizjakatowice2/


COACHING NARRACYJNY

16-17 CZERWCA 2018, Katowice

Szkolenie specjalizacyjne w zakresie coachingu narracyjnego dla coachów ma na celu:

 • poszerzenie emploi coacha o nowe narzędzia pracy z klientami zarówno w coachingu indywidualnym, jak i zespołowym,

 • wzbogacenie sposobów pracy zarówno w life, jak i biznes coachingu,

 • zdobycie umiejętności posługiwania się narzędziami w zakresie pracy na zasobach, pracy na metaforze, pracy narracyjnej z przekonaniami,

 • doskonalenie pracy w tzw. szerokim kontekście społecznym i kulturowym,

 • zdobycie umiejętności pracy coachingowej z klientami „po przejściach”, gotowymi na zmiany,

 • wykorzystywanie w pracy coachingowej zasobów artystycznych klienta,

 • kształtowanie podejścia narracyjnego w pracy z wypaleniem zawodowym.

Miejsce: gabinet Katowickiego Centrum Psychologii i Coachingu

Katowice, ul. Wojewódzka 50/8

Czas: 16.06.2018 godz. 10.00 – 18.00

           17.06.2018 godz. 10.00 – 15.00

Wielkość grupy: max 8 osób

Każdy z uczestników otrzyma certyfikat ukończenia szkolenia.

kontakt@magdafres.pl

tel. 505-74-18-36

Program szkolenia

Dzień I

 1. Coaching narracyjny versus terapia narracyjna. Zagadnienia etyczne.

 2. Dekonstrukcja historii dominujących i tworzenie fabuł alternatywnych – praca na zasobach.

 3. Eksternalizacja i personifikacja – praca na metaforze.

 4. Migracja tożsamości – praca z wypaleniem zawodowym.

 5. Ucieczka przed porażką.

Dzień II

 1. Drużyna życia – praca z zespołem.

 2. Drzewo życie - praca z zespołem po przejściach.
 3. Odzyskiwanie życia – coachingowa praca z klientem po przejściach, gotowym na zmiany.
 4. Konstruowanie rytuałów i ceremonii, tworzenie dokumentów i certyfikatów.


SUPERWIZJA GRUPOWA DLA COACHÓW

16 LUTY 2018

Po co jest superwizja?

Superwizja stwarza Coachowi przestrzeń do refleksji. Dzięki temu może on przyglądać się swojej pracy oraz własnym reakcjom, zastanawiać się nad szukaniem dróg, jakimi podąży wspólnie z Klientem. Gdy poczuje, że „utknął w miejscu” może poddać proces coachingu analizie odsłaniającej trudne punkty interakcji. Celem superwizji jest rozwój Coacha poprzez informację zwrotną Superwizora. Przedstawiane przypadki mogą dotyczyć każdego aspektu pracy coacha, np. relacja Coach-Klient, dylematy etyczne, trudności w kontraktowaniu lub prowadzeniu procesu, konkretne trudności w zastosowaniu techniki coachingowej.

Kto może uczestniczyć w superwizji?

 • coachowie, którzy chcą omówić swój konkretny przypadek pracy z klientem
 • coachowie, którzy poprzez uczestnictwo i słuchanie innych chcą się rozwijać

Korzyści z superwizji:

 • wzrost jakości warsztatu pracy coacha
 • wzrost konkurencyjności na rynku
 • wskazanie obszarów, tematów do rozwoju, pogłębienia wiedzy
 • ugruntowanie w roli coacha
 • samorozwój (samoświadomość własnych mocnych stron)
 • dbałość o własną higienę pracy ze stresem, napięciem i emocjami
 • dbałość o etykę
 • otrzymanie akredytacji

Otrzymasz zaświadczenie o uczestnictwie w superwizji:

 • jeśli poddajesz superwizji swoje doświadczenia w roli coacha (przedstawiasz swój własny przypadek) otrzymasz zaświadczenie o uczestniczeniu w superwizji grupowej z poddaniem superwizji własnej pracy w roli coacha
 • jeśli nie poddajesz superwizji swojego doświadczenia w roli coacha (nie przedstawiasz własnego przypadku) otrzymasz zaświadczenie o uczestniczeniu w superwizji grupowej

Koszt udziału:

 • 200 zł – dla coachów spoza Izby Coachingu
 • 150 zł – dla członków Izby Coachingu i Klubu Izby Coachingu

Więcej na temat akredytacji w Izbie Coachingu: http://www.izbacoachingu.com/akredytacja/akredytacja-coacha/


Prowadząca:

dr Magda Fres
Akredytowany Coach i Superwizor Izby Coachingu, life coach, creativity coach, superwizor, psycholog ze specjalizacją interpersonalną i menedżerską, trenerka rozwoju osobistego i umiejętności miękkich, pisarka. Dyrektor Śląskiego Oddziału Izby Coachingu. Absolwentka Szkoły Profesjonalnego Coachingu, Uniwersytetu Śląskiego i Central European University w Budapeszcie. Członkini Creativity Coaching Association. Autorka opowiadań, powieści oraz ponad 40 artykułów publicystycznych i naukowych, również zagranicznych. Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie w niedyrektywnych metodach pracy z ludźmi w różnych środowiskach przy wyzwaniach związanych z życiem prywatnym i zawodowym. Autorka projektu dla biznesu Fight and Innovate, integrującego coaching kreatywności w pracy z organizacjami. Prowadzi zajęcia ze studentami na uczelniach wyższych. Dyrektor Katowickiego Centrum Psychologii i Coachingu, gdzie prowadzi sesje coachingu indywidualnego i grupowego oraz warsztaty rozwojowe. Specjalizuje się w life coachingu oraz coachingu twórczości i kreatywności. Rozwija biznesy twórcze.

Logistyka

 • zapisy wyłącznie przez portal evenea
 • liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń
 • miejsce: Centrum szkoleniowe, Moniuszki 7, Katowice, salka rekrutacyjna

* W przypadku rezygnacji z udziału wcześniej niż na tydzień przed dniem spotkania zwracamy wpłatę z potrąceniem 10% (nie mniej niż 10 zł) opłaty manipulacyjnej. Przy rezygnacji mniej niż 7 dni przed warsztatem wpłata nie jest zwracana.
Informacje o moich działaniach są dostępne w comiesięcznym newsletterze.


Profesjonalny coaching w Katowicach