Katowickie Centrum Psychologii i Coachingu powstało w 2013 roku, by pomagać wprowadzić zmiany w życiu, rozwijać twórczy biznes i karierę artystyczną, zwiększyć motywację i kreatywność.

Superwizja w coachingu

Dla coachów:

- prowadzę superwizje indywidualne oraz superwizje grupowe (we współpracy z Izbą Coachingu), również w ramach procesu akredytacji,
-  tworzę ofertę warsztatową w zakresie rozwoju i dokształcania, jak Coachingowa Grupa Realizacyjna, warsztaty specjalizacyjne coachingu narracyjnego  oraz coachingu twórczości.

Przestrzegam standardów zawodowych i kodeksu etycznego, a moja praca poddawana jest stałej kontroli jakości i superwizji.Informacje o moich działaniach są dostępne w comiesięcznym newsletterze.


Profesjonalny coaching w Katowicach